Gaziantep Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği

Gaziantep Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği

Hakkında:

Gaziantep İli Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği, 10.03.2001 tarih ve 24338 sayılı Resmi gazetede yayımlanan 4631 Hayvan Islahı Kanununa istinaden çıkartılan ve Resmi gazetede 19.12.2001 tarih ve 24615 sayı ile yayımlanmış olan Islah Amaçlı Yetiştirici Birliklerinin Kurulması ve Hizmetleri Hakkında Yönetmeliğe göre 14.04.2007 tarihinde kurulmuştur. 04.10.2010 tarihinde yapılan Genel Kurul toplantısı ve seçimleri sonrası mevcut Yönetim Kurulu seçilerek göreve başlamıştır.

YETİŞTİRİCİ BİRLİKLERİNİN AMACI;
* Birlik üyeleri ile koordinasyonu sağlayarak,
* Üstün verimli hayvanlar yetiştirmesi için; gerek yurt içinde yetiştirilen gerek, yurt dışından ithal edilen ve gerekse yerli ırkların

genetik potansiyellerinin geliştirilmesi,
* Verimlerinin arttırılması,
* Soykütüğü ve önsoykütüğü kayıtlarının tutulması,
* Hayvanlarla ilgili sağlık hizmetlerinin yürütülmesi ve
* Sigorta işlemlerinin yapılması
* Üyelerin eğitimlerinin sağlanması,,
* Üyeler arasında yarışmalar düzenlenmesi,
* İhtiyaçlarının temin ve tedariki ile üretimin yurt içi ve yurt dışında pazarlanması,
* Ürünlerin değerlendirilmesi için gerekli tesislerin kurulması ve işletilmesidir.


Birliğimizin amacı, en kısa sürede kimliklendirme işlemini tamamlayıp, yetiştiricilerimiz için büyük sorun olan kuzularının değer

fiyattan satmaları, yapağılarının değerlendirilmesi, sağlık hizmetlerinin verilmesi gibi birçok konuda faaliyetlerine devam edecektir.


BİRLİĞİMİZ AMAÇ ve ÇALIŞMA KONULARI;

* Merkez Birlik, Ziraat ve Veteriner Fakülteleri ile Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'na bağlı ilgili birimlerin ortaklaşa hazırladıkları

ıslah programlarını uygulamak,
* Üyelerimizi yurt içinde ve yurt dışında temsil etmek, çıkarlarını korumak,

* Ön Soy Kütüğü ve soy kütüğü faaliyetlerini yürütmek,

* Üyelerimizin hayvanlarının sağlık ve sun'i tohumlama hizmetlerini vermek,

* Üyelerimizin damızlık materyal, alet ve ekipman, kaba yem, kesif yem ve yem bitkileri tohumluklarını sağlamak,

* Üyeler arasında koordinasyon ve dayanışmayı sağlamak,

* Yurt içinden ve gerekli hallerde yurt dışından dişi ve erkek materyal temin etmek,
* Hayvanların bakım ve beslenmesi ile ilgili her türlü teknik desteği vermek.

Yönetim Kurulu:

Haydar DEMİREZER
Yön. Kurulu Başkanı

Hasan TOMA
Yön. Kurulu Bşk. Yrd.

Bekir KAVAK
Üye

Doğan ŞİMŞEK
Üye

Kadir ÇOBAN
Üye

Beşir ALBAYRAM
Üye