Gaziantep Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği

♦ Müracat yapan her üyemize 500 kg süt yemi dağıtımı yapıldı.